1. Accept rules
 2. Your details
 3. Confirm e-mail

You've been invited.

You can join 73-110.pl thanks to the invitation you have received from:

Before you proceed, please consider the ground rules set by the moderators of 73-110.pl.

 1. Serwis internetowy 73-110.pl został uruchomiony z myślą o mieszkańcach i sympatykach Stargardu i okolic, jednakże otwarty jest dla wszystkich użytkowników, którzy chcieliby założyć w nim konto.
 2. 73-110.pl stanowi miejsce przyjazne dla rodzin i jest otwarte dla użytkowników o różnym wieku i zróżnicowanej wrażliwości.
 3. Nie akceptujemy promowania przemocy, rasizmu, seksizmu, homofobii, transfobii, ksenofobii ani innych rodzajów dyskryminacji, gróźb czy nękania.
 4. Nie akceptujemy celowego udostępniania fałszywych informacji.
 5. Nie akceptujemy nachalnej reklamy, promocji ani agitacji.
 6. Treści mogące być uznane za kontrowersyjne lub wywołujące dyskomfort u części odbiorców, takie jak na przykład treści przeznaczone dla dorosłych, nagość czy przemoc, powinny zostać oznaczone opcją CW („Ostrzeżenie o treści”) wraz z odpowiednim opisem ostrzegającym o zawartości.
 7. Wszystkie multimedia (np. obrazki, wideo) powinny być opatrzone opisem ułatwiającym osobom niewidomym i słabowidzącym zapoznanie się z ich treścią.
 8. Niniejsze zasady oraz polityka prywatności mogą ulec zmianie w przyszłości, o czym każdorazowo informować będzie konto @admin@73-110.pl.
 9. Do użytkownika @admin@73-110.pl można kierować sugestie i prośby zmian, a także zwracać się z problemami technicznymi.